Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Začíname trénovať

Začíname trénovať 2.9.2019 o 18:00 h.

 

Telocvičňa ZŠ sv. Cyrila a Metóda 

 

v Starej Ľubovni.

 

Do 15.9.2019 sú tréningy v pondelok,

 

stredu a piatok

 

v čase 

 

18:00 -19:30 h.