Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

OZNAM -Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti !!!!

Milí rodičia a cvičenci

 

Týmto žiadame rodičov a cvičencov aby pred nástupom na tréningovú prípravu priniesli zo sebou vyplnené tlačivo písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti :

 

Jedno tlačivo je potrebné odovzdať jedenkrát a to potvrdenie o bezpríznakovosti 1 :

A na každý tréning je potrebné priniesť tlačivo a to potvrdenie o bezpríznakovosti 2:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

 

Uvedené tlačivá sú potrebné aby sme mohli riadne vykonávať tréningovú prípravu cvičencov.

 

Za porozumenie ďakujeme