Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV !!!