Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

Nábor 2021/22

 

 

 

Športový klub mesta - karate klub Stará Ľubovňa o.z.

 

Organizuje

 

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

          vo veku od 5 rokov          

 

      Pondelok      o 18.00 h.

      Streda          o 18.00 h.

      Piatok           o 18.00 h.

    DO 17.9.2021

Základná škola sv. Cyrila a Metoda

ul. Štúrova v Starej Ľubovni

 Bližšie informácie  na tel. 0903 618 840