Karate klub
ŠKM-KK Stará Ľubovňa

LETNÉ TRÉNINGY 2020

Letné tréningy 2020

 

Na koľko nás neminula vynútená pauza v tréningovom procese, dovoľujeme si Vás pozvať

na jeho začiatok, ktorý sa uskutoční 3. augusta 2020.

Bližšie informácie:

Tréningy:        pondelok, streda, piatok o 17:00 hod,

v prípade pekného počasia atletická príprava vo vonkajšom prostredí

- utorok, štvrtok – dohodou

Začiatok:         3. august 2020

Miesto:            telocvičňa  Základnej  školy sv. Cyrila a Metoda.

Cena:              30   na mesiac. Poplatok sa hradí na prvom tréningu!

 

Prihlášky zašlite  e-mailom na a.vorobel@centrum.sk do 22. júla 2020.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte tel. číslo: 0914 249 600.

Tešíme sa na Vás! :)